Polityka prywatności | Klauzula informacyjna

INFORMATION CLAUSE

 

 

Due to enforcement on 25 May 2018 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter referred to as the Regulation, please be informed that as on 25 May 2018 you will be entitled to rights specified below, relating to Marwelo sp. z o.o. with the seat in Tuszyn processing your personal data.

Furthermore, pursuant to Article 13 of the Regulation, please be informed that as on 25 May 2018, the following information regarding processing of your personal data by Marwelo sp. z o.o. with the seat in Tuszyn, will apply:

 1. The administrator of your personal data is as follows: Marwelo sp. z o.o. with the seat at the following address: al. Jana Pawła II 63, 95-080 Tuszyn entered into the National Court Register maintained by the District Court for Lodz-Srodmiescie, 20th Commercial Division of the National Court Register with the following number: 0000570794, VAT No.: 7312049557, Regon (company registration number): 362216828.

 

You can contact the Data Administrator by post, at the following address: al. Jana Pawła II 63, 95-080 Tuszyn or by email at: info@hurtownia-kesi.pl

 1. The Data Administrator has obtained your personal data in the following scope:

  1. name and surname:

  2. address: street and street number, city, post code, country

  3. VAT No.;

  4. e-mail address;

  5. telephone number (landline and mobile);

  6. bank account no.;

  7. IP address.

In connection to the activity of the online shop of the Data Administrator available at https://hurtownia-kesi.plin order to provide a discount, for marketing purposes, including for profiling and automated processing of data, the Data Administrator collects data regarding your behaviour covering information about unfinished or completed orders at https://hurtownia-kesi.pl, their number, subject and frequency as well as the history of marketing correspondence sent to you (e.g. newsletter by email or SMS).

 

 1. Your personal data indicated in item 2, will be processed for the following purposes:

 1. executing a sales contract concluded with the Data Administrator (legal basis: Article: 6 item 1(b) of the Regulation);

 2. reviewing and processing claims regarding sales contracts (legal basis: Article: 6 item 1(f) of the Regulation);

 3. granting a discount resulting from your consent for receiving a newsletter (legal basis: Article: 6 item 1(a) of the Regulation);

 4. marketing purposes, including profiling, which covers informing you about products offered by the Data Administrator, including special offers selected specifically for you (legal basis: Article 6 item 1(a) of the Regulation);

 5. creating lists and analyses for internal purposes of the Data Administrator covering in particular marketing research, planning offer and product development (legal basis: Article 6 item 1(f) of the Regulation);

 6. ensuring security of the network and information (legal basis: Article 6 item 1(f) of the Regulation);

 

In the case of your personal data indicated in item 2 (a)(c)(f) such data will be processed for the following purposes:

 1. fulfilling the legal obligation applicable to the Data Administrator with regard to conducting a business activity (Article 6 item 1(c) of the Regulation);

 

 1. The following entities are recipients of Personal Data:

 1. entities conducting shipping and mailing services;

 2. entities providing tax and accounting advice;

 3. entities leasing applications and server resources to the Data Administrator for the purpose of the Data Administrator's shop;

 4. entities providing licenses to the Data Administrator for using an online platform, for the purpose of the Data Administrator's shop, which enables customised and automated communication between you and the Data Administrator;

being entities that process your personal data on behalf of the Data Administrator pursuant to an agreement on personal data processing.

 1. You personal data will be stored:

  1. in the scope specified in item 2 (a-f) and for purposes defined in item 3 (a)(b) for a period in which you will be entitled to a right to making claims resulting from a sales contract, i.e. for 10 years maximum from executing a contract or issuing a binding court decision regarding such claims;

  2. in the scope specified in item 2(a-c) and (f) for the purposes defined in item 3(g) for a period of 5 years until the end of a calendar year in which the legal obligation of the Data Administrator was generated;

  3. in the scope specified in item 2(a-g) as well as for the purpose defined in item 3(c-f) until you revoke your consent for processing data for marketing purposes and for the purpose of promoting products offered by the Data Administrator.

 

 1. Based on your consent, the Data Administrator may use your personal data for automated decision-making, including profiling in order to grant a discount and prepare an offer, including special offers.

Such decisions will be made pursuant to such criteria as: the number and frequency of unfinished or completed orders, number and type of products placed in cart but not purchased as well as products purchased at the website of the Data Administrator: https://hurtownia-kesi.pl

 

 1. You are entitled to the following:

  1. access to your personal data, including the right to information about your personal data and to obtaining copies of such data;

  2. the right to request clarification of personal data if it is incorrect or to delete incomplete data;

  3. the right to delete personal data;

  4. the right to limit data processing;

  5. the right to transfer data;

  6. the right to submit a claim to a data protection authority, i.e. to the President of the Office for Personal Data Protection if you discover that your personal data is processed illegally;

  7. the right to revoke the consent at any time without reason and without an impact on data processing occurring prior to revoking consent;

  8. the right to objection with regard to data processed for marketing purposes, including profiling, i.e. objection with regard to the Data Administrator sending information about promotions and products offered by it at https://hurtownia-kesi.pl. After making such an objection, the Administrator will not be authorised to process data for marketing purposes;

  9. the right to objection with regard to processing your data by the Data Administrator for purposes resulting from the so-called justified business executed by the Administrator - due to reasons relating to a specific situation relating to you;

The above rights may be executed at any time by making an appropriate request.

 1. Specifying personal data by you is voluntary but it is a precondition for concluding a sales contract with the Data Administrator through the Data Administrator's shop available at https://hurtownia-kesi.pl,

 2. As a result of the failure to provide personal data, you will not be able to conclude a sales contract with the with the Data Administrator through the Data Administrator's shop available at https://hurtownia-kesi.pl

 

 

 

 

Polityka Prywatności   

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Marwelo Sp. z o.o. z siedzibą w Tuszynie.  

I. Definicje  

1. Administrator - oznacza Marwelo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuszynie (95-080), al. Jana Pawła II 63, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570794, NIP: 7312049557, Regon: 362216828, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.  Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http://hurtownia-kesi.pl/.

6.  Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

    II. Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników  

1. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

2. Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

3. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem.

4. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie butik-kesi.pl i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep butik-kesi.pl ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.  

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies  

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.   Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.    

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies  

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:  

a.  Konfiguracji serwisu

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

-   rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.  

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

-  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

-  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.  

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 - poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 - umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.  

d.  Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia             ulepszanie ich struktury i zawartości.  

e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu  

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:  

a.   prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.  

b.    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.  

c.    prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.  

d.    zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.  

e.    wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com 

f.     prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl.  

g.    wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat.  

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies  

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VI. Newslettery  

1.  Wyrażenie zgodny podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do:

-przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);

-chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych; -nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;

-usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel